มีจำนวน 0 รายการ

สินค้าอาหารเสริมลดน้ำหนัก ไอสลิม i-slym

อาหารเสริมเดอะซีเคร็ท The Secret

ปุ๊กกี้ลดน้ำหนักเซต 1 เดือน ในชุดมี The Secret SP-10

ปุ๊กกี้ ก่อน-หลัง ลดน้ำหนัก
ปุ๊กกี้ ก่อน-หลัง ลดน้ำหนัก
     
ปุ๊กกี้ลดน้ำหนักด้วย อาหารเสริม The Secret
ปุ๊กกี้ลดน้ำหนักด้วย อาหารเสริม The Secret
  ปุ๊กกี้ลดน้ำหนักด้วย อาหารเสริม SP-10
ปุ๊กกี้ลดน้ำหนักด้วย อาหารเสริม SP-10
     
อาหารเสริมปุ๊กกี้ลดน้ำหนักเซต 1เดือนอาหารเสริมปุ๊กกี้ลดน้ำหนักเซต 1เดือน   ในเเซตปุ๊กกี้ลดน้ำหนัก มี The Secret 2กระปุกในเเซตปุ๊กกี้ลดน้ำหนัก มี The Secret 2กระปุก
     
ในเเซตปุ๊กกี้ลดน้ำหนัก มี SP-10 2 กล่องในเเซตปุ๊กกี้ลดน้ำหนัก มี SP-10 2 กล่อง   เมื่อเปิดกล่องจะพบกระปุกเดอะซีเคร็ทอยู่ภายในเมื่อเปิดกล่องจะพบกระปุกเดอะซีเคร็ทอยู่ภายใน
     
กล่องและกระปุกอาหารเสริมลดน้ำหนักเดอะซีเคร็ทกล่องและกระปุก อาหารเสริมลดน้ำหนักเดอะซีเคร็ท   เมื่อเปิดฝากระปุก The Secret จะพบฟอยล์ปิดอยู่อีกชั้นเมื่อเปิดฝากระปุก The Secret จะพบฟอยล์ปิดอยู่อีกชั้น
     
แคปซุลอาหารเสริม The Secretแคปซุลอาหารเสริม The Secret   ข้างกระปุกเดอะซีเคร็ทมีส่วนประกอบพร้อมเลขที่-อย.ระบุไว้อย่างชัดเจนข้างกระปุกเดอะซีเคร็ทมีส่วนประกอบพร้อมเลขที่-อย.ระบุไว้อย่างชัดเจน
     
     
     
ด้านหน้า-ด้านหลังกล่องอาหารเสริมลดน้ำหนัก SP-10ด้านหน้า-ด้านหลังกล่องอาหารเสริมลดน้ำหนัก SP-10   เมื่อเปิดกล่องจะพบซองฟอยล์บรรจุอาหารเสริม SP-10เมื่อเปิดกล่องจะพบซองฟอยล์บรรจุอาหารเสริม SP-10
     
กล่องและซองฟอยล์ SP-10กล่องและซองฟอยล์ SP-10   SP-10 1กล่องมี 20แคปซูลSP-10 1กล่องมี 20แคปซูล
     
หลังแผงบรรจุ SP-10 พิมพ์คำว่า SP-10 และระบุวันที่ผลิต-วันหมดอายุหลังแผงบรรจุ SP-10 พิมพ์คำว่า SP-10 และระบุวันที่ผลิต-วันหมดอายุ   รูปแคปซูลอาหารเสริม SP-10 พร้อมเลขที่-อย. อยู่ด้านหลังกล่องรูปแคปซูลอาหารเสริม SP-10 พร้อมเลขที่-อย. อยู่ด้านหลังกล่อง
 
ปุ๊กกี้ลดน้ำหนักเซต 1 เดือน
ปุ๊กกี้ลดน้ำหนักเซตมีเดอะซีเคร็ท 2 กล่องอาหารเสริม The Secret 2 กระปุกทานได้ 1เดือนThe Secret 2 กระปุกอยู่ในชุด ปุ๊กกี้ลดน้ำหนักเซต 1 เดือน
SP-10 2กล่อง อยู่ในชุด ปุ๊กกี้ลดน้ำหนักเซต 1 เดือนด้านหน้าและด้านหลังกล่อง SP-10SP-10 2กล่อง ทานได้ 1เดือน 10วัน

ชื่อสินค้า : ปุ๊กกี้ลดน้ำหนักเซต 1 เดือน
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นการลดน้ำหนักด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักดังของปุ๊กกี้ คือ The Secret กับ SP-10 ชุดนี้สามารถทานได้ต่อเนื่องกัน 1เดือน

ปุ๊กกี้ลดน้ำหนักเซต 1 เดือน ประกอบไปด้วย :
The Secret 2 กระปุก
และ SP-10 2 กล่อง

วิธีการบริโภค
The Secret รับประทานวันละ 2 แคปซูล ก่อนนอน
SP-10 รับประทานตอนท้องว่าง หรือ ก่อนนอน 1 แคปซูล

The Secret เลขที่แจ้ง อย. 10-1-00152-1-0103

10-1-00152-1-0103

SP-10 เลขที่แจ้ง อย. 12-1-09448-1-0088

12-1-09448-1-0088

ลดราคาเหลือเพียง 2,850 บาท

โปรโมชั่น ส่งฟรี EMS ทั่วประเทศ

ชุดสินค้าลดน้ำหนักใกล้เคียง
อาหารเสริม The Secret (4กล่อง)
The Secret เดอะซีเคร็ท (4กล่อง) ราคา 1,900 บาท